Pjesmarrja e nje eksperti teknik ne kundershtimin ndaj Jurise Gjyqesore, mund te udheheqe,suksesin ose deshtimin e tij!